Oferta

Prace projektowe

 • Programowanie i przygotowanie inwestycji, celem uzyskania decyzji WZiZT
 • Koncepcje, projekty architektoniczno - budowlane, instalacyjne (wszystkie branże), sprawy formalno - prawne, opiniowanie i zatwierdzanie przez służby budowlane i konserwatorskie, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Sporządzanie opinii konstrukcyjnych, konserwatorskich przez doświadczonych i uprawnionych rzeczoznawców
 • Projektowanie aranżacji wnętrz nowoczesnych i zabytkowych
 • Projektowanie zieleni
 • Wizualizacje projektów
 • Nadzory autorskie
 • Kosztorysowanie robót

Prace konstrukcyjno-budowlane, adaptacyjne i instalacyjne

 • Konstrukcje budowlane wykonywane w systemie tradycyjnym i z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów (budowy, nadbudowy, rozbudowy, adaptacje budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, sakralnych)
 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje drewniane (więźby dachowe, stropy)
 • Prace konstrukcyjne polegające na wymianie i wzmacnianiu konstrukcji budynków (wymiana stropów, stropy odciążające, podbicia i wzmacnianie posadowienia budynków)
 • Prace zabezpieczające - osuszanie fundamentów metodą iniekcji krystalicznej, izolacje pionowe i poziome, tynki renowacyjne, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów
 • Wykonywanie nowych i wymiana pokryć dachowych przy użyciu wszystkich dostępnych materiałów, ofasowania blacharskie, kopuły, itp.
 • Kompleksowe adaptacje poddaszy i piwnic
 • Instalacje budowlane w pełnym zakresie

Prace wykończeniowe

 • Ściany ,sufity, konstrukcje nietypowe w lekkich technologiach płyt gipsowo-kartonowych i mineralnych
 • Tynki gipsowe, tradycyjne, gładzie szpachlowe, techniki dekoracyjne
 • Powłoki malarskie, również dekoracyjne
 • Posadzki tradycyjne, samopoziomujące, specjalne, okładziny ścienne i podłogowe (płytki ceramiczne, kamienne, podłogi drewniane, parkiety, panele, itp.)
 • Wykonanie i montaż wysokiej klasy stolarki drzwiowej i okiennej z drewna klejonego, miękkiego i twardego, także rekonstrukcje stolarki zabytkowej
 • Prace kowalsko - ślusarskie
 • Przygotowanie i montaż lekkich ,dekoracyjnych, okładzin ścian, sufitów, słupów, elewacji w technologii płyt "Alupanel" i "Alucobond"
 • Prace kamieniarskie i sztukatorskie

Prace konserwatorskie

 • Programy konserwatorskie i dokumentacje fotograficzne
 • Kompleksowe remonty fasad i wnętrz budynków zabytkowych; konserwacja kamienia, cegły, sztukaterii, stiuku, polichromii, drewna, kowalstwa artystycznego
 • Rekonstrukcje detali architektonicznych, wykonanych z kamienia, sztucznego kamienia, gipsu, drewna, stali, itp.
 • Dostawa i montaż zabezpieczeń fasad przed zanieczyszczaniem przez ptaki (kolce, siatki)

Prace towarzyszące

 • Technologie dostępu - wybudowy nowoczesnych, modułowych rusztowań fasadowych i wewnętrznych
 • Transport