Prace konserwatorskie

Home / Nasza oferta / Prace konserwatorskie
  • Programy konserwatorskie i dokumentacje fotograficzne;
  • Kompleksowe remonty fasad i wnętrz budynków zabytkowych; konserwacja kamienia, cegły sztukaterii, stiuku, polichromii, drewna, kowalstwa artystycznego;
  • Rekonstrukcje detali architektonicznych, wykonanych z kamienia, sztucznego kamienia, gipsu, drewna, stali, itp.;
  • Dostawa i montaż zabezpieczeń fasad przed zanieczyszczaniem przez ptaki (kolce, siatki).